Velkommen til Kulturhuset Gjerdrum

GjerdrumKulturhus-01

Gjerdrum Kulturhus tilbyr utleie av rom, teknisk utstyr og scene.

Bestilling av rom på tlf. 950 02 928 eller på e-post Kulturhuset@Gjerdrum.kommune.no

Nettside: www.gjerdrumkulturhus.no/

 

Søk: