Kvinnedag i snøvêr
09.03.2017

2017.03.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Først heldt Marthe Næss Thomassen appell, så gjekk 140 i tog (det var 90 i fjor) i snødrev frå Kanalplassen til Fagforeningenes Hus. Parolane i toget var: Vi hilser våre medsøstre 8. mars – kamp mot all kvinneundertrykking ● Beskytt kvinner på flukt – krev trygge veier til Europa ● Ikke svekk kvinners stilling – forsvar likestillingsloven ● Kamp mot vold og voldtekt – rettsikkerhet for kvinner ● Atomnedrustning nå – forbud mot atomvåpen ● Solidaritet med verdens lesbiske! ● Kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur.

Det blei stuvande fullt i storsalen – damer i alle aldrar frå unge jenter til pensjonistar, meir enn ein handfull mannfolk (frå ungdom til pensjonistar), og sjølvsagt ungar, som mesteparten av tida teikna i ein av småsalane. Det var allsong, og det var appellar rundt parolane frå toget og meir: Amina Bitar, Feven Gebremariam, Azhar Hashi (ei av dei første kvinnene i moskestyre), Svala Torstveit, Ellen Rygh, Guro Fiola Andreassen.

Nina Jentoft fekk hekseprisen 2017 for innsatsen for likestilling. Åsta Lovise Einstabland snakka om «Kvinner og ledelse». Ho var opptatt av rollemodellar. Kvinnene gjør 66 pst av alt arbeid i verda, får 10 pst av lønna, og har mindre enn ein prosent av all formue. Derfor var det viktig å få fleire kvinnelege toppleiarar, sa ho. Det møtte motbør frå damene i salen: Alle damer kunne ikkje bli leiarar, eller var slett ikkje interesserte i det, og det var viktig med rollemodellar på alle plan.

Det er førti år sidan FN gjorde 8. mars til den internasjonale kvinnedagen, og nesten like lenge har Fagforeningenes Hus servert kaffi, vaflar og anna til dei som feirar dagen.


Han derre bergenseren og stinn Bakgård
27.08.2016

eggum2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dei var fornøgde med kvarandre i går, publikum og Jan Eggum. Det var fjerde gongen han var i Bakgården, og han var i det pedagogiske hjørnet: Det var dei to reglane for allsong: «1) Syng same song som meg, og 2) ikkje vent med å synge til naboen startar, det kan hende han gjør det same.» Og ettersom han hadde mange nye gode (frå den nye plata Rio han så viidt nemnde) han gjerne ville framføre, og ganske mange gjerne ville høyre gamle gode, då kunne solid klapping etter ein ny føre til framføring av ein gammal. Folk lo, humra, gapskratta, og song og klappa med.

Dei gamle – som Mang slags kjærlighet; Mor, eg vil tilbake; Heksedans; Alarmen går (ikkje La armen gå som ein journalist visstnok skreiv ein gong); Kor e alle helter hen; På’an igjen – kom derfor innimellom nye, og innimellom vitsar, leik med ord og litt engelsk for eventuelle foreigners.

Songaren, gitaristen, komponisten og tekstforfattaren viste til analysar av dei over 200 melodiane han hadde laga, der bare 7 endte godt. For å sikre seg mot at folk gjekk på byen og fortalde det hadde vore gøy på Eggumkonsert i Bakgården, avslutta han med En natt forbi.


10-årsjubileum med Amatørene
25.08.2016

Amatørene2016

 

 

 

 

 

 

Frå venstre Thor Pinås, Anita Tvede, Karen Tobine Løvsland, Anders Thomassen, Thorbjørn Clausen, Anita Wroldsen, Leif Arne Danielsen (Daniel), Olav Slaattene. Lydmann var Thomas Løken, bakkemannskap Anita Stiansen, Anny Fløistad, Anne Marie Johansen, Sylvia Pinås.

Det er tydeleg det store jubileumsåret i Bakgården. Til lørdag er ti år og ein dag sidan den aller første seansen med Amatørene i 2006. Kjennemerket har vore viser, køntri, sketsjar og sjølvsagt allsong. Sidan starten har det vore fast takst at dei avsluttar sesongen i Bakgården, dei siste åra med to kveldar. Alle i gruppa er frå distriktet, samansettinga har veksla gjennom åra, bare Leif Arne Danielsen har vore med heile tida.

I går kom det kjente og mindre kjente melodiar. Det var frå Ønskekonserten på 50-talet (De nære ting); det var Beatles (Hey Jude); det var Tilgivelensens kunst; og Omtrent som før. Det var køntri, irsk (Fields of Athenry), og rock (som Proud Mary, Lay down Sally). Og sjølvsagt Reinert med beinet. For andre gong i sommar fekk Bakgården høyre Bjarte Hjelmelands vakre omdikting av Dylans Make you feel my love. Det var songar av Jonas Fjeld og Henning Kvitnes. Publikum var med, og klappa til slutt da capo. Som dei amatørene dei var, gjekk dei ikkje av scenen før ekstranummeret. («Det er så mykje å snuble i.») Og fordi dei var amatørar, hadde dei heller ikkje planlagt ekstranummer, og tok Midnight special om igjen. Publikum godtok det glatt, og klappa fornøgde med. Amatørene stiller igjen på lørdag.


World Music aus Berlin til arendalske kjerkeklokker
20.08.2016

klezmer2

 

 

 

 

 

 

Aletchko trio for alle første gong i Norge, med filolinisten Alexey Aletchko Kochetkov, gitaristen Cristian Varas og perkusjonisten Peter Kuhnsch, frå Russland, Chile og Tyskland, alle bur i Berlin. Der bur det menneske frå 180 nasjonar fredeleg saman. I denne smeltedigelen blir det spelt musikk frå heile verda, eigentleg world music blei det sagt, og skapt ny med utgangspunkt i desse tradisjonane. Den musikken ville gruppa presentere for Bakgården i går, «to put a smile on your face».

Musikken hadde opphav på Balkan, Midtausten, i sigøynermusikk, klezmer og klassisk musikk. Det var rondoliknande musikk med arabisk rot, det var musikk frå Afrika, og det var eit par eigne komposisjonar. Det var fyrrig musikk og framifrå handtering av instrumenta. Då Aletchko instruerte publikum til å klappe 7/8-dels takt til ein greskinspirert melodi, starta dei katolske kjerkeklokkene på Tyholmen, slik dei alltid gjør kl 1825. Dei er ikkje dei første artistane som har blitt overraska under lydprøve eller konsert, men det var tydeleg første gongen for dei. Dei avslutta to ekstranummer med melodien Abraham (vår far), ein ladinomelodi, i spansk-jødisk tradisjon frå 1500-1600-talet.

Folk smilte då dei gjekk. Arendalsuka stod for arrangementet.


Kulturdebatt og Rita Eriksen
19.08.2016

Kunstfolk

 

 

 

 

 

 

Debatten om gammal og ny åndsverkslov starta pedagogisk med at Lise Stang Lund uteska Irina Eidsvold Tøien, Ida Kindem (NOPA), Ida Otterstad (BONO) og Jan Terje Helmli (Norwaco) om korleis teknologiske endringar skapte nye problem for opphavsretten til dei som skriv, maler, filmar osv. Litt ulike problemstillingar, men frå trykkekunsten og Gutenberg til i dag har teknologiske nyskapingar alltid komme først og opna rom for dei som vil gå utanom eksisterande lover og avtalar for å sko seg, sleppe å betale dei som skapar. Skaparen må få vederlag, uavhengig av teknologisk plattform. Privat bruk må kompenserast av det offentlege, og det betyr meir pengar.

Politikarpanelet Ola Renolen (MDG), Ola Elvestuen (V), Bård F Fredriksen (H) og Hege H Liadal (AP) var nesten rørande samde. Om teknologiuavhengig åndsverklov som sikrar vederlag til skaparen frå dei store kommersielle aktørane, og vederlag frå det offentlege for privat bruk. Dei trudde lovforslaget ville gå greit gjennom. Spørsmålet blir vel nettopp kva som skjer i høyringsrunden, og evnen til å handheve eit nytt lovverk.

Debatten blei videooverført direkte til You Tube. Ikkje heilt logisk kanskje å mate eit av dyra dei meiner alt får for mykje?

RitaEriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

Rita Eriksen hadde med seg broren Frank og Stian Tønnesen. Dama er mangeårig medlem i NOPA, men det var først dei seinare åra ho for alvor hadde skrive musikk sjølv. Den første heile songen laga ho ein varm sommardag for tri år sidan, den kom: Der ingenting skjer. Elles var det mange av dei gode kjente. Ein publikumar ønska seg Den verste vinteren, den kom utafor settlista. Prøysen vart hylla med eigen versjon av Sønnavindsvalsen, og Tir n’a noir kom til slutt.

Bakgården var godt fylt, og det var Kunstnernettverket som stod for arrangementet.


Frå barokken til Brecht og Weill for a while
18.08.2016

Augestad

 

 

 

 

 

Frå venstre: Pål Hausken, Martin Taxt, Tora Augestad, Mathias Eick, Stian Carstensen.

Mezzosopranen Tora Augestad, Stian Carstensen (Farmers Market), Mathias Eick (Jaga Jazzist, Manu Katché), Martin Taxt (Trondheim Jazz Orchestra, Koboku Senju) og Pål Hausken (In the Country, Susanna) er ifølgje programmet i ferd å slå gjennom internasjonalt. Dei gjorde det iallfall for ein fullsett Bakgård. Dei fekk servert det beste frå dei siste 400 åra. Frå død og dævelskap i barokken, til tekstar og melodiar av Brecht og Weill, frå kammermusikk til kabarétsongar. Fantastisk song og musikk. Innimellom var det på grensa til allsong, på Mackie Messer og September song.

Dei avslutta med ein pophit frå 1603: Come again. På nettet kan ein no lese at australske forskarar har funne ut at du blir lykkeleg av å gå på konsert og høyre på musikk saman med andre. Du treng ikkje dra til Australia for å finne ut det.


Halvdan Sivertsen inn i svarte natta
17.08.2016

Panel

 

 

 

 

 

 

 

Frå venstre: Hans Christian Holte, skattedirektør; Randi Flesland, direktør Forbrukerrådet; Jon Sandnes, Byggenæringens Landsforening; Jan-Ingolf Ropstad, stortingsrepresentant, KrF; debattleiar Erik Wold. Elles deltok Helge Orten, stortingsreprensentant H; Ingebjørg Harto, direktør næringspolitikk, NHO; Trude Tinnlund, LO-sekretær; Jorunn Berland, leder, YS; Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant, Ap.

Det var ein fullpakka Bakgård og eit tungt panel som stilte til debatten om svart økonomi. Det er mest svart arbeid innan reinhald og snikkararbeid; med årleg oppussing for rundt 70 mrd kr står det svarte arbeidet for rundt 21 mrd. Forbrukarrådet ønskar lage ein forbrukarportal, men då var dei avhengig av å få informasjon og data frå andre. Skattedirektøren sa dei sat på opplysningar dei ikkje kunne dele mellom eigne avdelingar pga gjeldande reglar. Fleire meinte teieplikta måtte mjukast opp på dette området – den svarte økonomien skjuler ofte hard kriminalitet og misbruk av menneske.

Representanten for byggenæringa viste til HMS-kortet som forbrukarane kunne be om å få sjå – det var all grunn til å vere skeptisk til handverkarar som ikkje kunne legge fram det. Meir er på gang, politikarane meinte dei var einige om målet, det var verktøyet som trong tid for å komme på plass i eit system som malte seint. Skattedirektøren meinte alle var rørande einige.

Eit siste punkt tok opp den såkalla delingsøkonomien, den var kommen for å bli, på områder der forbrukarane ikkje var fornøgde, blei det sagt. Ein måtte tilpasse regelverket. Men det kan vel ikkje kallast deling når ein tar seg betalt ?

Sivertsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som det stod i programmet ramma Halvdan Sivertsen inn debatten i går, halvanna melodi før debatten og fleire etterpå, i kjent stil til eit fornøgd publikum. Med seg på gitar hadde han Håvard Bendiksen. («Med to gitarar er det viktig at iallfall ein av dei er superflink. Men Håvard er ganske god han au.») Det blei mange viser og vitsar med tema kjærleik. Bryllupa blir større og finare, ekteskapa kortare og kortare. Men enkelte er så heldige å ha same kjæraste år etter år – utan at kona oppdagar det. Då dei hadde sunge seg ferdig, og folk hadde sunge med, var det svarte natta.

Arrangør: Samarbeid mot svart økonomi (LO, NHO, KS, YS, Unio og Skatteetaten)


Solidaritet med trøkk
16.08.2016

Coker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verda er ikkje fattig, men urettferdig, sa Philip Rynning Coker. Han er nestleiar i Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom. Hovudorganisasjonen blei starta i 1939, i kjølvatnet av borgarkrigen i Spania og Finlandskrigen. Organisasjonen driv eit allsidig arbeid, innanlands med redningstjeneste, førstehjelp og ikkje minst på asylmottak. Utanlands er dei i alle verdsdelar, med humanitær nedrusting, minerydding mv. Mange fleire kunne bli med i arbeidet, det var ikkje bare raddisar med rastahår som dreiv med slikt, sa han.

Razika

 

 

 

 

 

 

 

 

Jentebandet Razika på fire frå Bergen hadde med seg to menn, då var mannekjønnet litt betre representert på scenen enn blant tilskuarane. Det var kanskje kulaste plassen dei hadde spelt, sa dei. Dei speler ei blanding av pop, rock, ska – det meste. I sommar har dei kritisert regjeringas innvandringspolitikk, og ikkje vore særleg glade for ros frå statsministeren. Men uansett: Trøkk var det i Bakgården i går! Og for dei som måte lure: Razika er eit palestinsk jentenamn.

LOs ungdomsutvalg i Aust-Agder stod for arrangementet.


Maks miks
13.08.2016

PolkaHeine

 

 

 

 

 

 

 

 

Det blei mykje latter i Bakgården i går kveld då Polkabjørn og Kleine Heine serverte ei salig blanding av jodling, strupesong, gospel, gamle svisker med Vera Lynn, Jim Reeves, Hank Williams. (Køntrien var for dei eldre.) Og dei hadde fleire eigenproduserte (for å få Tono-pengar). Og Whitney Houston som ikkje stod på settlista.

Med lett forvrengte tekstar innimellom, og for det meste med tvilsamt faktisk innhald i historikken bak det dei presenterte. Mens Polkabjørn vinka kongeleg etter kvar framføring, var det Kleine Heine som tok oss gjennom seansen i lett slentrande stil, forsikra seg stadig at folk hadde det bra, eller om dei hadde behov for ei lita tissepause?

Det var dobbelt jubileum – både 25-årsjubileum for Bakgårdskonsertane i år, og konserten i går var nummer 300. Det feira dei med quiz: Kor langt kasta Egil Danielsen spydet i Melbourne i 1956?

 


Full pakke med Reiersrud solo
06.08.2016

Reiersrud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein vanlegvis røff bluesartist aleine på scenen i går. Han hadde mjukna i løpet av sommaren, og mellom anna serverte han Prøysens Lille Måltrost med eigen melodi. Han kunne bruke instrumenta sine: Han veksla mellom to gitarar, ein weissenborn (Hawaiigitar), saz (tyrkisk/kurdisk versjon av instrument frå Midtausten). Med den framførte han den tradisjonelle kurdiske melodien Shaban (oppheve, løfte) med litt norsk tekst: «Shabana Rehman løfta mullah!» Og munnspel, med lynsnar og pustkrevande veksling mellom spel og song. Han brukte også noko tilsvarande loopen til Håkon Kornstad (sjå nedanfor).

Han hadde publikum i si hule hand som det heiter, og det var nesten da capo-klapping lenge før det nærma seg slutt. Imponerande klapping, som han sa. Han hadde snakketøyet i orden, og latteren sat laust. Ein time og førtifem minutt utan pause, med to ekstranummer. Han avslutta med Skjoldmøyslaget (som Bjørgum for 3 veker sidan), der han rulla ned på golvet, rulla på sit-ups-liknande vis mens han trakterte gitaren. Det var tredje gongen han var her, og det var alltid hyggeleg sa han.


Med skråblikk på livet
21.07.2016

Tønes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var ferie, sol og ein sjeldan sommardag. Og i Bakgården var det Tønes og fullt hus. Med seg hadde Tønes Erlend Aasland på banjo, mandolin med meire, Arne Andersen på trommer, og Gaute Tengesdal på bass.

Sommarvarmen gjorde at han måtte småstemme litt på scenen, og folk ropte fram songtitlar dei ønska seg. Mannen, som eigentleg heiter Frank Tønnesen, er frå Sokndal og skriv på dialekt. For framføringane sine har han mellom anna fått Spellemannspris og Dialektpris.

Og i går serverte han eit knippe slike tekstar med skråblikk på livet. Det var om ein biltur, han som køyrde 40 uansett; det var om seminar, og han har heilt tydeleg vore på ein del; det var om kjærasten som vaska han på ryggen og passa på at han ikkje reiv buksa når han krabba over gjerdet; det var om vrangpinnen som bare ville ete klørne og ikkje det som var inni krabba. Og slik heldt det fram, med pussige og lune historier om dei hendingar, ting og saker som livet kan by på. Publikum gjekk lykkelege heim, og dei på scenen ba om å få komme tilbake.


Ein duo frå kystnære strøk og eit gufs frå dei inste bygdene
14.07.2016

FlottorpSolberg

 

 

 

 

 

 

 

Bjørgum

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanne Flottorp er no felespelar i klasse A, ho har vore i Bakgården fleire gonger før. Åsmund Løvland Solberg har tatt ein master i improvisasjon på Högskolan för scen och musik i Gøteborg. Han har vore så vidt på scenen her før, men kjenner Bakgården godt etter fleire sesongar som hjelpemann for Frank Kvarstein.

Dei opna med gangaren Skorsvikjen, og heldt fram mest med tradisjonsmusikk, Klunkaren, Gygra – heksa som skal ha kasta stein då dei bygde kjerka i Bø. Ein sjølvlaga brureslått kom, Nordafor, framført første gong på bryllup i Nord-Norge i fjor. Dei slutta av med bruremarsj frå Herefoss. Det var kraftig og vakkert spel.

Hallvard T Bjørgum hadde tankar om drap og skytingar i USA, og minna om at me nordmenn hadde medansvar her, gjennom slavehandelen, ikkje minst Arendal. Som han tok oss gjennom repertoaret sitt snakka han om felene sine, innimellom til dei, og sa hardingfela var eit økologisk instrument – mesteparten var frå planteriket, utan kvinten frå mineralriket.

Og musikken: Det var Fjellrosa etter Lars Fykerud, det var Bokkoen, Fosslien. Han var innom felespelar Sigrid Besteland som har fylt 100, og Rolling Stones og Paint it black, som brukte reinlendartakt, men ikkje visste det sjølv. Bruremarsj frå Herefoss kom for andre gong. Skjoldmøyslaget kom til slutt. Ikkje heilt. Sølvsmeden og spelemannen Bjørgum har mange talent. Han entra scenen igjen, tok av hatten, rufsa håret fram og agerte Trump: «Make America hate again!»


Mänskliga Marie
07.07.2016

MarieBergman

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Bergman turnerer ikkje like mykje som ho gjorde (det var mykje), men til Bakgården må ho. Fordi det var som å komme hem til vardagsrummet, sa ho, og slik ros tar me med oss. I går var det fjerde gongen ho var her. Tittelen på siste plata er Den mänskliga faktorn, men på plakaten for konserten mangla ordet faktorn, så det var ein artig feil.

På eine sida var ho ikkje særleg politisk, men på andre sida var ho nettopp det. Alt hadde opphav i dei forholda me hadde til andre menneske opp gjennom livet, og kanskje redsla, redsla for ikkje å bli sett, elska, bety noko. Menneska er politikk.

Marie Bergman, aleine på scenen med to gitarar, songar og prat innimellom. Dama har halde det gåande sidan sist på 60-talet, og presenterte eigne songar, gamle og enkelte nye. Som ein hyllest til Sverre Kjelsberg song ho Ellinors vise.


Det hender så mangt i Bakgården
30.06.2016

WWB-nr1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kay Werner Hartvigsen, Johannes Winther Farstad, og Espen Beranek Holm.

Programmet lova musikalsk hyggestund med WWB Trio, der ein kunne nynne minner og synge rim, og slik blei det. Dei tri starta med You’re nobody till somebody loves you frå 1944, og deretter vandra dei litt fram og tilbake i tiåra på 1900-talet. I eit knippe med gamle norske revyviser fekk uvitande sørlendingar forklart at Det hender så mangt på Hovedøen ikkje heng heilt på greip: viss du er ved Dyna fyr har du passert Hovedøya for lenge sidan! Og til Landskampen kom det ei regnskur som bestilt.

Eldste melodi var frå 1915, nyaste frå 60-talet, om ein ser bort frå eigne tekstar. Beranek serverte sin eigen nynorske versjon av What a wonderful world – for ei nydeleg verd.

Beranek Holm trengte ikkje forklarte tidskoloritten frå 1927 på Serru serru til forsamlinga, og Winther Farstad tileigna You make me feel so young til publikum. Publikum tok hintet om alder over snittet med godt humør, humra med, og gjekk fornøgde heim. Og trioen likte seg svært godt i Bakgården.


Det var en gang en holme …
23.06.2016

… der Fagforeningenes Hus ligg. Samvirkende Fagforeninger kjøpte huset i 1955, og rehabiliterte det 1976 – 1979. Til opninga i 1979 kom avisa Tiden ut med eige bilag om huset. Der var det mellom anna ein artikkel om husets historie signert Christian Poppe. Poppe stod sentralt i kampen for å bevare det gamle trehusmiljøet på Tyholmen.

Du kan lese artikkelen her.

FH-1778-240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huset etter ombygginga i 1778.


Blå tonar
23.06.2016

blåsang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå venstre Helge Norbakken, Anne Gravir Klykken, og Frøydis Grorud.

Litt regn og eit fåtallig publikum stoppa ikkje Blåsang i går kveld. Helge Norbakken tok runden og handhelsa på alle før dei la i veg: Frå ei salme i tradisjonen etter Haugianarmenigheita på Gvarv, til ei bøn om grøderikt år, frå den tida kristendom og norrøn tru enno levde side om side. Og det var songar om tragisk og dramatisk kjærleik. Mesteparten var frå Telemark og Buskerud, med tri unntak – Haugebonden frå Aust-Agder, Bjarte Hjelmelands omdikting av Dylans Make you feel my love, og Frøydis Groruds Astrid Lindgren-medley på tverrfløyta.

Og det var matprat. Frøydis Grorud kalla seg sjølv poteta i prosjektet, og Anne Gravir Klykken sa Norbakken var rosina i pølsa. Han på si side peika på at rosiner og pølser høyrte saman då damene entra scenen igjen etter at han hadde spelt solo.

Midt i var det utlodding, gratislotteri, med gevinstar frå rødvinssaus (pose) til Svensktoppar på LP.

Det var ein strålande konsert.


Frå Åraksbø til Kina
18.06.2016

Risnæs2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens A Riisnæs starta ut i Åraksbø, og gjennom mange sidesprang i tid og rom tok han turen innom melkeintoleranse/-toleranse, jordbruksrevolusjonen, dei store høgkulturane som var grunnlag for alle sivilisasjonar, og dei protestantiske landa som var best å leve i no. Det var visstnok ikkje tilfeldig. Assad i Syria og Saddam Hussein i Irak var minst ille, og kommunismen i Kina var ei ulykke. Han hadde ikkje sterke meiningar; alt var i samsvar med realitetane, sa han.

Han snakka samanhengande i nesten halvannan time, før det blei ein snau halvtime med spørsmål frå tilskuarane. Arrangementet var eit samarbeid med Internasjonalt Marked.


Arrangement nr 292
12.06.2016

LivStoveland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liv Stoveland Woie markerte 25-årsjubileet for Bakgårdskonsertane i går med plateslepp. Etter å ha blitt utsett fleire gonger blei plateprosjektet til på 3 månader i vinter. Med seg hadde ho Espen Larsen (gitar), Rasmus Solem (tangenter), Ole Kelly Kvamme (bass), Per Willy Aaserud (trompet) og Harald Nyland (trommer).

Etter studiar av aviser og arkiv var Frank Kvarstein rimeleg trygg på at kveldens arrangement var nr 292 i rekka av det som starta 11. juni 1991. Mats Aronsen stod for den konserten, men kunne dessverre ikkje møte. Det var først i 1998 Bakgårdskonsertane kom på plass slik dei framstår i dag, med Eirik Sørsdal som ansvarleg. Heller ikkje han kunne møte. Kvarstein framheva til slutt samarbeidet med Fagforeningenes Hus.


Måkene tidde – nesten
09.06.2016

KornstadAghamir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå venstre Reza Aghamir, loopen og Håkon Kornstad


Programmet lova at det skulle bli sjangeroverskridande vakkert i går kveld. I første settet regjerte Håkon Kornstad aleine på scenen. Han er jazzmusikaren som blei operatenor 32 år gammal. Han dreiv tenor battle – tok opp sitt eige spel på tenorsaksofonen på ein loop, som han så spelte av samtidig som han sjølv spelte og song.

Etter pausen hadde han med seg Reza Aghamir på piano og song, nok ein mann frå operamiljøet. Kornstad spelte i tillegg flutonett – fløyte med klarinettmunnstykke, og leverte operaariar. Alt blei presentert med humør, dei drygt hundre framfor scenen lytta med andektige smil, og sjølv måkene tidde – nesten.

Arrangementet var eit samarbeid med Arendal Jazzklubb.


Det blei is
04.16.2016

IMG_5535-retta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frå venstre Rasmus Solem, Bård Torstensen, Arne Henry Kristiansen, Tarjei Tverråen, Ole Kelly Kvamme (stand-in for Inge Ellingsen), Svein Tore Olsen.

Det var varmt i går kveld, men det var is det dreide seg om for dei rundt 180 tilskuarane og dei fem på scenen som feira tiårsjubileet sitt. Det var stor skjerm og stor stemning då gamle og nye skøyteheltar vart hylla frå scenen og/eller intervjua:

Det var Øystein Grødum som sette verdsrekord etter at han slutta som aktiv – han gjekk i ein time på 36,5-rundar i snitt; Knut Johannesen som mellom anna fortalde om gutungen som bytta ut biletet av Jesus han hadde over senga med Kuppern, etter at Kuppern slo Sjilkov med over 34 sekund på 10 000 m.

Og Nils Aaness som i fleire tiår har vore ein viktig bakmann i å bygge opp skøytemiljøet i Arendal. Sondre Skarli vart intervjua om sjansane for kommande suksessar. Ismeister Jon Skarli og Dølemo IL fekk sin eigen song. Og tiårs-jubilantane Melkesyra hadde med Soveig Andersen for å egge Sverre Lunde Pedersen til ny dåd.


Klart for ny sesong i Bakgården
13.05.2016

melkesyra2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melkesyra med litt redusert mannskap: Inge Ellingsen, Arne Henry Kristiansen, Svein Tore Olsen og Bård Torstensen.

I går presenterte Frank Kvarstein programmet for Bakgårdskonsertene – «og andre steder». Plassen var sjølvsagt Bakgården. I alt atten arrangement i Bakgården startar fredag 3. juni med Melkesyra og sluttar lørdag 27. august med Amatørene. Innhaldet spenner frå Polkabjørn & Kleine Heine til kåseri med Jens A Riisnæs, frå Halvard T Bjørgum til Tønes.

Heile programmet finn du på ibakgaarden.no.


1.mai-frokost
02.05.2016

I snart tjue år har frokosten på Fagforeningenes Hus markert starten på 1.mai-feiringa i Arendal. Alt blir rigga til med dugnadsinnsats og økonomisk støtte frå avdeling 9 i Fellesforbundet.

Frokost2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drygt femti personar er nok litt færre enn vanleg; helg og konfirmasjonar kan vere forklaringa. Men alle var (som vanleg) strålande fornøgde med serveringa. Bordet hadde det meste – frå ost, pølse og eggerøre til eksotiske saker som ramsløkpesto med råvarer frå sentrum (nesten) av byen.

Seinare på dagen gjekk 125 i tog frå huset til Sam Eydes plass. Fleire foto frå dagen kan du sjå her.


Fullt hus på kvinnedagen
09.03.2016

Etter toget på byen med 90 deltakarar, samla nesten like mange seg i salen på Fagforeningenes Hus for å feire dagen. Ein haug med ungar, damer i alle aldrar, og ein dryg handfull menn.

heksa2016

Trude Bollman Pedersen frå Refugees Welcome Aust-Agder fortalde om arbeidet dei har drive på flyktningemottaket på Hove.  Etterpå fekk ho Hekseprisen for 2016. Anne-Brit Dræge heldt appell frå Amnesty. Innimellom trakterte Elisabeth Christiansen pianoet til allsongen, og leverte sine tolkingar av Imagine og Mitt eget land. Dei som var på kjøkkenet sørga for sal av vaflar og kaldt og varmt drikke.

8. mars-komiteen i Arendal stod for arrangementet.


filler-ori

Ånden i fillehaugen
10.02.2016

I går var det kulturlunsj i salen på Fagforeningenes Hus. Nærmare hundre damer (og tri menn) var møtt fram for å høyre Annemor Sundbø snakke om «strikkeskatter fra hverdagskultur og folkelig tradisjon», som undertittelen var.

Annemor Sundbø er dama som måtte kjøpe ein ullvarefabrikk for å kunne studere slike strikkeskattar. Ho er faglærar, tekstildesignar, kunsthandverkar og forfattar. Ho har fått ei rekke prisar for arbeidet sitt. Ho er eit fyrverkeri av ein fortellar, og ho dreiv arkeologiske utgravingar i fillehaugane ho hadde med, og fortalde om mønster, opphav til mønster, teknikkar, omstrikk, ombruk og omsøm.

Og ånden i fillehaugen? Det var kunnskapane som låg til grunn, sa ho, og magien som skjedde når desse kunnskapane materialiserte seg.

Espen Søbye skulle vore der.

Det var Arendal kommune ved kulturnettverket som stod for arrangementet.


Søk:

Hva skjer:

 

Skal du holde
møte eller konferanse
på Fagforeningenes Hus?
Vi kunngjør det her, gratis.

 


 

Til gamle og nye gjester:

Velkommen i Bakgården 2017!
Programmet vil være klart på vårparten,
og blir lagt ut på ibakgaarden.no og her.

 


Om oss:

 

Fagforeningenes Hus
Nedre Tyholmsvei 16
4836 Arendal

 

Fagforeningenes Hus er eid av Samvirkende Fagforeninger. Formålet er å skaffe fagforeninger og arbeiderbevegelsens organisasjoner møte- og kontorlokaler. Vi er tilslutta Folkets Hus Landsforbund.

 

Leder Liv E Johansen
91 13 45 04

 

Nestleder Bjørn Gottsclich
90 58 90 59

 

Vaktmester og utleie av møtelokaler:
Leif Arne Danielsen
90 87 98 95

 

Utleie av kontorlokaler:
Helge Wahlstrøm
91 34 54 93