Historiske dokumenter

Stedet Sørvær ble etter 2.verdenskrig «adoptert» av Hamar by. Totalt samlet befolkningen i Hamar inn det imponerende beløpet kr. 362 599,16. Av dette beløpet ble det bevilget kr 45 000,- til oppbygging av Sørvær samfunnshus.

Arbeidet med å bygge samfunnshuset ble startet i 1954, og det ble sluttført i 1956. Samfunnshuset ble etablert som et andelslag, med Sørvær fiskarlag, Sørvær ungdomslag, Sørvær husmorlag og Sørvær fiskararbeiderforening som medlemmer.

I årene fra bygging og fram til i dag, år 2006, har bygningen gjennomgått flere større forandringer.

Søk: