Fra Friheims historie:

 • Bygd i 1901 i svingen nedenfor Heggedal kirke, av fagforeningene i Heggedal.
 • Friheim er Askers eldste forsamlingslokale. Bygget fikk en ansiktsløftning i 1929.
 • Friheim’s glanstid var i mellomkrigstida og de første åra etter krigen, med møter,
  foredrag, revyer og sang- og musikkøvelser.
 • I 1952 ble Friheim solgt til Ingrid og Ernst Bjerknes, innehavere av Heggedal Bygg.
  Det ble da brukt til bolig og lagerplass.
 • Friheim ble overtatt av Asker kommune ca. 1975.
 • I 1986 ble bygningen (tømmer) tatt ned og lagret ved Heggedal Hovedgård.
 • Friheim fikk tomt av Asker kommune på Vikingjordet, og gjenreisingen ble startet opp.
 • I 1993 ble «Nye Friheim» innviet.
 • Friheim er i dag et «samvirkeforetak», eid av Fagforbundet i Asker,
  Asker Arbeiderparti (inkl. AUF) og LO i Asker og Bærum.

 

 

Søk: