Foran fra venstre: Hilde Fismen, Ellen Stensrud (fratrådte 1.12.2018), Kirsti Mandal. Bak fra v.: Per Østvold, Arnt Alsli, Knut Ringstad, Arnstein Aasestrand og Morten Berntsen.
Ikke til stede da bildet ble tatt: Harald Th. Endresen, Siv Schau, Odd H. Reppe, Bjørn T. Kyllo, Liv Krossøy, Svein Rønningsveen, Aud Ljunggren og Kristin Sæther (styreleder fra 1.12.2018)


Sekretariatet har oppnevnt følgende som LO’s representanter i FHL-styret:

1. Kristin Sæther, LO (styreleder fra 1.12.2018)
2. Per Østvold, NTF
3. Kirsti Mandal, NAF
4. Arnstein Aasestrand, FLT

Vararepresentanter:

1. Knut Ringstad, FF (fast møtende)
2. Siv Schau, LO
3. Odd Helge Reppe, EL & IT Forbundet
4. Bjørn Tore Kyllo, NNN

Landsmøtet valgte følgende representanter fra medlemsorganisasjonene i styret:

1. Hilde Fismen, FH Askøy (nestleder)
2. Arnt Alsli, FH Kristiansund
3. Harald Thomas Endresen, FH Sandvika

Vararepresentanter:

1. Liv Krossøy, FH Sandefjord (fast møtende)
2. Svein Rønningsveen, FH Hunndalen
3. Aud Ljunggren, FH Narvik

Daglig leder/forbundssekretær: Morten Berntsen