utvendig_5

Velkommen til Laukvik Samfunnshus

Laukvik Samfunnshus er bygget og prosjektet som virkelig har satt Laukvik-samfunnet med sine ca 500 innbyggere på kartet, langt utover kommunegrensene.

Forsamlingslokalet er i sin helhet bygd av lokalbefolkningen på dugnad, hvor det har vært nedlagt et arbeid på anslagsvis mellom 12-16 000 arbeidstimer i en 18 måneders periode. Prosjektet har vært samlende, trivselsfremmende og det har skapt enorm entusiasme for eget lokalsamfunn.

Kontaktinformasjon

Utleier: Sten Hansen
Tlf. 905 09 675
E-post: stenh2@online.no

Besøk oss på www.laukvik-samfunnshus.com

Søk:

Hva skjer:

Faste aktiviteter:

Samarbeidspartnere: