Velkommen til Folkets Hus Spjærøy

Bilde av Folkets Hus Spjærøy

 

 

 

 

 

 

 

Spjærøy Folkets Hus leies ut til festlige anledninger i alle livets faser; f.eks. Dåp, konfirmasjon, bryllup, fødselsdagselskap, vennefest, firmafest m.m. I salen kan det dekkes med dekketøy til 60 personer, for et hyggelig arrangement i en historisk og koselig atmosfære. Her finnes også «Kaffestue», fullt utstyrt kjøkken og nyoppussede toaletter. For informasjon vedrørende bestilling ta kontakt pr. telefon.

I 1998 fant det sted en viktig 100 års markering på Hvaler. 100-åringen var Spjærøy Folkets Hus, finansiert av stenhoggerne og bygget av en lokal byggmester i 1898. Les mer.

Les Fri Fagbevegelse: Norges eldste

Kontaktinformasjon:

Kontaktperson:
Arnfinn Vikerheim
Tlf . 906 68 319
E-post: vikerhe@online.no

Adresse:
Spjærøy Folkets Hus
Spjærøy
1674 Vesterøy

 

Fasiliteter:
Sal
Selskapslokale
Kaffestua

 

 

Sal:

 

 

Sal:

Størrelse: 150.
Plasser: 80.
Teknisk utstyr: Whiteboard/tavle, prosjektor, overhead og lydanlegg.
Etasje: 1. etasje.
Åpningstid: x.
Rullestoltilpassning: x.
Servering: x.
Bevilling: Nei.
Service: x.
Annet: x.

Tilbake

 

 

 

 

Selskapslokale

Størrelse: 200.
Plasser: 60.
Teknisk utstyr: x.
Etasje: 1. etasje.
Åpningstid: Etter avtale.
Rullestoltilpassning: Nei
Servering: Etter avtale.
Bevilling: Nei.
Service: x.
Annet: x.

Tilbake

 

 

 

 

«Kaffestua» i Folkets Hus Spjærøy utleies på kvelds – eller dagtid for «intime» møter/konferanser. Kjøkken og toaletter står også selvfølgelig til rådighet for leier.

Størrelse: 30.
Plasser: 10.
Teknisk utstyr: x.
Etasje: 1. etasje.
Åpningstid: x.
Rullestoltilpassning: x.
Servering: x.
Bevilling: Nei.
Service: x.
Annet: x.

Tilbake

 

Søk:

Bestillingsskjema:

Bestillingsskjema


Fornavn: *
Etternavn: *
Organisasjon:
Adresse: *
Post nr / Sted: *
Telefon:
Mobil: *
E-post: *
Fasilitet: *
Formål: *
Fra / Til: - *
Kommentar:


captcha

Tast inn koden over (for å forhindre spam).
Om huset:

 

Husets historie

 

I 1998 fant det sted en viktig 100 års markering på Hvaler. 100-åringen var Spjærøy Folkets Hus, finansiert av stenhoggerne og bygget av en lokal byggmester i 1898.

I dag fremstår Folkets Hus i nyrestaurert utgave og må sees som et historisk og politisk kulturminne. Mange ildsjeler har sørget for dette. At Folkets Hus også settes i en kulturhistorisk ramme, ble da også markert straks etter 100-års jubileet da kommunen tildelte Folkets Hus forening kulturprisen i 1999.

Rolf Person, en av drivkreftene bak restaureringen kunne velfortjent motta prisen av daværende ordfører Ole Kristian Kjølholt.

Utgangspunktet for etableringen av et Folkets Hus på Spjærøy var den industrialisering som fant sted på Hvaler på slutten av 1800-tallet. «Godt fjell» i form av granitt ble utnyttet på deler av Hvaler, og særlig fra den svenske vestkysten kom villig arbeidskraft for å ta del i denne vekstnæringen,som allerede rundt 1840 hadde gjort sitt inntok i Halden-området.

Stenhoggerne organiserte seg tidlig i kampen for bedre lønns- og arbeidsforhold. I den første tiden ble fagforeningsmøtene holdt i friluft og i smiene. Med Folkets Hus fikk de fagorganiserte en bedre ramme for sin virksomhet. Men huset ble ikke bare benyttet til faglig og politisk arbeid. Også det kulturelle og folkeopplysende arbeidet fikk sin naturlige plass her. I tillegg til å ha en funksjon som fest- og møtelokale for bygdas befolkning ble huset fra 1910 brukt av avholdsforeningen Verdandi. På «Huset» har det også vært mangeårig virksomhet knyttet til Folkebiblioteket, hornorkesteret og en teatergruppe.

Således har mange langt ut over arbeiderbevegelsens rekker hatt et nært forhold til Folkets Hus på Spjærøy.

På midten av 1980-tallet ble det klart at Folkets Hus var i behov av omfattende restaurering. Ildsjeler i Hvaler Arbeiderparti organiserte dugnadslag, og ved 100-års jubileet i 1998 var det registrert 1400 dugnadstimer. Disse timene hadde gitt Folkets Hus en nødvendig renovering, utført med stor respekt for den lokale og nasjonale historie dette huset er en viktig del av. I tillegg til å være et monument over et industrihistorisk kapittel, ønsker vi at Folkets Hus fortsatt skal være et levende kulturelt og politisk samlingssted for folk i bygda.

Både for å kunne finansiere videre oppussing, samt for å kunne vise fram det historiske klenodiet Folkets Hus er, leies det i dag ut som festlokale til dem som har spesielle dager å markere. Mang en konfirmasjon og «rundt tall» har blitt feiret innenfor denne flotte historiske rammen.

Når det gjelder politisk virksomhet, så har Arbeiderpartiet på Hvaler sitt «daglige» tilhold her, i dag – som da stehoggerne stiftet partiet i 1904.

(Skrevet av Paul Henriksen)

Privat: Historiske dokumenter:

Historiske dokumenter