Velkommen til Folkets Hus Horten

Horten1

LO-senteret i Horten har kontor- og møtelokaler i første etasje.

Adresse:
Strandpromenaden 9
3191 Horten

Tlf. 33 03 05 00
E-post: kasserer@fagforbundethorten.no

 

 

 

 

Søk: