Fagforeningenes Hus nå

Fagforeningenes Hus i Arendal

Fagforeningenes Hus har kontorlokaler i første og andre etasje, og i sidebygningen til Bakgården. I tredje etasje er det to mindre salonger, og salen der det kan dekkes til 65 personer. Huset har heis.

Huset er eid av fire fagforeninger gjennom Samvirkende Fagforeninger, og deler av fagbevegelsen har hatt kontorer og møter her siden huset blei kjøpt i 1955. I alle disse åra har det stått sentralt i feiringa av 1. mai. Siden 1990-tallet har huset stelt til 1.mai-frokost i tredje etasje. Det har vært en viktig plass for 8.mars-feiringa, for jubilantfester og møter i fagbevegelsen, og for fagorganiserte i streik – alt fra industriarbeidere til journalister.

Og huset har Bakgården, som er en viktig scene for konserter og debatter i sommerhalvåret.

Fri Fagbevegelse

besøkte Fagforeningenes Hus 1. juli 2015. Her er resultatet av besøket.

 


 

Salen i tredje etasje

Salen i tredje etasje

I tredje etasje i huset har vi en stor sal og flere mindre saler,
og kjøkken knyttet til disse. I storsalen er veggene kledd med en nøyaktig kopi av den opprinnelige tapeten fra 1778.

tapet530x353

Her kan du gjennomføre alt fra små og store møter, utstillinger, festlige sammenkomster – til større familiebegivenheter som konfirmasjoner og fødselsdager. Som møterom har storsalen plass til 80 personer.

Salen har teleslynge og lydanlegg.

Huset har skjenkebevilling. To mindre saler har nær tilknytning til storsalen, og kan nyttes sammen med denne. Hver sal gir møteplass til ca 20 personer.

Møterom A

Møterom A

Møterom B

Møterom B