Folkets Hus Raudeberg

Raudeberg/Framhug samfunnshus

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Ottar Teige
Telefon: 975 89 170
E-post: oteige@gmail.com

Adresse:
Folkets Hus Raudeberg
Røysa
6710 Raudeberg    Kart