Slåstad Samfunnshus

Slåstad Samfunnshus SA ble stiftet i 1968 i forbindelse med at Sør-Odal kommune ville slå sammen 4 tidligere grendeskoler til en sentralskole på Slåstad. Sammen med kommunen sørget samfunnshuset da for at det i tillegg til skolebygget ble lagt til rette for lokaler som kunne brukes til utleie.

I juni 2012 ble samfunnshuset stiftet på nytt for å tilpasses nye regler for selskapsformer, og ble da et samvirkeforetak; Slåstad Samfunnshus SA.

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson:
Telefon:
E-post: post@slastadsamfunnshus.no

Adresse:
Slåstad Samfunnshus
Storsjøvegen 407
2110 Slåstad

Web: www.slastadsamfunnshus.no    Kart