Folkets Hus Laukvik

Laukvik Samfunnshus er bygget og prosjektet som virkelig har satt Laukvik-samfunnet med sine ca 500 innbyggere på kartet, langt utover kommunegrensene.

Forsamlingslokalet er i sin helhet bygd av lokalbefolkningen på dugnad, hvor det har vært nedlagt et arbeid på anslagsvis mellom 12-16 000 arbeidstimer i en 18 måneders periode. Prosjektet har vært samlende, trivselsfremmende og det har skapt enorm entusiasme for eget lokalsamfunn.

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Sten Hansen
Telefon: 905 09 675
E-post: stenh2@online.no

Adresse:
Laukvik Samfunnshus
8315 Laukvik

Facebook: www.facebook.com/LaukvikSamfunnshus/

Web: www.laukvik-samfunnshus.com    Kart