Folkets Hus Lyngås

Fakta om huset:

Foruten Nannestad Arbeiderparti sitt eget bruk, leies lokalene ut til ulike lag og foreninger, samt til privatpersoner. Huset har lange tradisjoner i «den grønne bygda i vekst» og er blitt brukt av generasjoner siden huset ble bygd i 1931.

Bruksområde:

Huset passer for arrangementer for inntil 120 personer og er hyppig brukt til blant annet dansefester, danseskole, jubileumsfester, bryllup og ulike møter/kurs. Vårt mål er å ha et hus for folket!

Prisinformasjon:

Ta kontakt med oss om du ønsker tilbud om leie – vi gir deg en pris tilpasset ditt arrangement.

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson: Hugo Nyholt
Telefon:
E-post: hugnyho@online.no

Adresse:
Folkets Hus Lyngås
Øyungsvegen 3
2034 Holter    Kart