Landsforbundets høyeste myndighet er landsmøtet som trer sammen hvert 4. år.

Landsforbundet dekker reise- og oppholdsutgifter for en representant fra hvert medlemshus. Ønsker noen å sende flere representanter, dekkes utgiftene til disse i sin helhet av vedkommende medlemshus.

Neste landsmøte avholdes i Oslo Kongressenter Folkets Hus 25.-27. august 2021.