Landsforbundets høyeste myndighet er landsmøtet som trer sammen hvert 4. år.

Landsforbundet dekker reise- og oppholdsutgifter for en representant fra hvert medlemshus. Ønsker noen å sende flere representanter, dekkes utgiftene til disse i sin helhet av vedkommende medlemshus.

Neste landsmøte var planlagt avholdt høsten 2021. På grunn av covid19-pandemien ble landsmøtet  utsatt til 21. – 23. september 2022 i Oslo. Neste landsmøte avholdes i 2025.