Folkets Hus Ålvik

Folkets Hus er et forsamlingshus i Ålvik, der både storsal i 1. etasje og ein mindre sal i kjellar, er disponible for utleige. Folkets Hus disponerar og stillas for utleige.

Kontaktinformasjon:
Kontaktperson:
Telefon: 970 08 170
E-post: kjflot55@gmail.com

Adresse:
Folkets Hus Ålvik
Trånavegen 44, 5614 Ålvik

Kart