Forbundsstyret i FHL

Sekretariatet har oppnevnt følgende som LO’s representanter i FHL-styret:

Odd-Helge Reppe
1. vara (El og It Forbundet)

odd-helge_reppe_3

Vararepresentanter:
1. Odd Helge Reppe, EL & IT Forbundet (fast møtende)
2. Siv Schau, LO
3. Bjørn Tore Kyllo, NNN

Landsmøtet valgte følgende representanter fra medlemsorganisasjonene i styret:

Vararepresentanter:
1. Liv Krossøy, FH Sandefjord (fast møtende)

2. Svein Rønningsveen, FH Hunndalen
3. Aud Ljunggren, FH Narvik

Morten Berntsen, daglig leder og forbundssekretær

Morten Berntsen