Forbundsstyret i FHL

Sekretariatet har oppnevnt følgende som LO’s representanter i FHL-styret:

Vararepresentanter:
1. Knut Ringstad, FF (fast møtende)
2. Siv Schau, LO
3. Odd Helge Reppe, EL & IT Forbundet
4. Bjørn Tore Kyllo, NNN

Landsmøtet valgte følgende representanter fra medlemsorganisasjonene i styret:

Vararepresentanter:
1. Liv Krossøy, FH Sandefjord (fast møtende)

2. Svein Rønningsveen, FH Hunndalen
3. Aud Ljunggren, FH Narvik

Morten Berntsen, daglig leder og forbundssekretær

Morten Berntsen