Hvem kan bli medlem i FHL?

Organisasjoner og foretak som driver Folkets Hus eller andre samlingslokaler, og hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner er helt eller delvis med, kan etter søknad opptas i Landsforbundet. Det forutsettes at organisasjonen eller foretaket erklærer at den vil følge Landsforbundets vedtekter og vedtak som blir gjort av Landsforbundets organer.

Lokale vedtekter skal følge søknad om medlemskap.

Nye medlemmer betaler en engangs registreringsavgift på kr. 1.000,-

Se vedtektene.